Omejitev odgovornosti

Letiš na lastno odgovornost!

Ne avtor ne založba nista odgovorna za morabitno neposredno ali posredno škodo ali nesrečo, ki jo lahko utrpi uporabnik katerekoli BigOpenSky publikacije. Vsak posameznik je odgovoren sam zase in sam odloča, katere trenutne objektivne in subjektivne danosti mu omogočajo varno letenje.